https://www.trobadescamus.com/wp-content/uploads/2015/12/CamilleDeToledo-320x320.jpg

© Phil Journe

Camille de Toledo


Camille de Toledo (Chto) és escriptor, teòric i artista. Descendent d’una família jueva de Turquia per part de pare, estudia història i dret. Continua estudis a Londres i després a la Tisch School de Nova York. El 2004, obté la beca  de la Villa Médicis. El 2008,  funda la Société Européenne des Auteurs (www.seua.org), una institució que proposa d’adoptar “la traducció com a llengua”, paradigma d’una nova ciutadania, segons Toledo. A partir de 2012, quan s’estableix a Berlín, treballa en formes àmplies d’escriptura i pren l’acrònim CHTO per a narracions materials més enllà del llibre. És així que tindrem l’òpera vídeo La Chute de Fukyama (2013); o el 2015, a Leipzig, al Centre d’Art la Halle 14, el cicle de “L’Exposition potencielle”, “History Reloated” i “Europa-Eutopia”. La seva pròxima novel·la, Le Livre de la Faim et de la Soif, apareixerà el 2017 a Édicions Gallimard.