https://www.trobadescamus.com/wp-content/uploads/2015/12/CarlotaVicensPujol-320x320.jpg

Carlota Vicens Pujol


Professora titular de la Universitat de les Illes Balears (Dept. de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, àrea de Francès), Carlota Vicens Pujol és llicenciada en Filologia Romànica (Universitat de Barcelona) i en Lletres Modernes (Universitat Paul Valéry de Montpeller). L’any 2000 va obtenir el doctorat en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona. 

Ha centrat el seu treball d’investigació i les seves publicacions en la literatura francesa dels segles XIX i XX, en la literatura comparada i en el relat de viatges. En torn d’aquest tema ha organitzat tres col·loquis internacionals, i des de 2004 és investigadora principal del Grup d’Investigació de la UIB “Relatos de viaje y mito insular. El viaje a las Baleares”. 

Ha publicat nombrosos articles en revistes especialitzades o volums col·lectius, i és ella mateixa l’editora científica de: George Sand (1804-2004). L’île et la dame de Nohant (PPU, Barcelona, 2004) i De l’île réelle à l’île fantasmée. Voyages, littérature(s) et insularité (Nouveau Monde éditions, París, 2012).