https://www.trobadescamus.com/wp-content/uploads/2016/12/GuyBasset2-320x320.jpg

Guy Basset


Després dels estudis universitaris de filosofia a la Universitat de Nanterre París X i d’una estada de dos anys a Izmir (Turquia), Guy Basset es va orientar cap a aspectes del món industrial. En paral·lel a la seva carrera en Recursos Humans, ha publicat nombrosos articles sobre l’obra d’Albert Camus i de la vida intel·lectual a Alger entre 1880 i 1970. Ha intervingut en simposis diversos, sobretot a Algèria, Tunísia, Jordània, Espanya i Itàlia. Ha participat en el diccionari L’Algérie et la France (Jeannine Verdès-Leroux ed.) i en el Dictionnaire Albert Camus (Jean Yves Guérin ed.), apareguts dins la col·lecció Bouquins.

Així mateix, ha publicat articles sobre els anomenats solitaris i les religioses de Port Royal i és autor de nombroses bibliografies referides principalment al camp filosòfic.

Administrador de la Societat d’Estudis Camusians des de la seva creació, primer director de la revista Présence d’Albert Camus, recentment (maig 2016) ha defensat una tesi per mèrits de treballs publicats a la Universitat de la Sorbona Nova París 3.