https://www.trobadescamus.com/wp-content/uploads/2016/12/HeleneRufat-320x320.jpg

Hélène Rufat


Professora a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, una gran part dels seus treballs està dedicada a la imatge i als mites mediterranis en l’obra d’Albert Camus. Actualment, és membre de la Junta de la Société des Études Camusiennes, i pertany al comitè de la revista Présence d’Albert Camus. Últimament, els seus treballs han investigat més especialment les relacions de Camus amb Espanya i els seus aspectes llibertaris (vegeu la revista Anthropos n.199, el Dictionnaire Albert Camus, Pourquoi Camus, etc.). També és membre de dues associacions de literatura comparada (SELGYC i REELC), i pertany a dos grups d’investigació (GRITIM y GRIPES) amb els quals du a terme els treballs a l’entorn de les representacions literàries de les diversitats culturals, les identitats múltiples i els valors humans, vinculats sovint amb l’exili, i es dedica més concretament als autors francòfons de la “littérature-monde”.