https://www.trobadescamus.com/wp-content/uploads/2016/12/JeanYvesGuerin-320x320.jpg

Jeanyves Guérin


Jeanyves Guérin ha estat ensenyant a les universitats de Nanterre París X, a Marne-la-Vallée i a la Sorbona Nova París 3. Actualment és professor emèrit. Les seves recerques s’enfoquen, d’una banda, cap al teatre del segle XX (Audiberti, Ghelderode, Ionesco) i, d’altra banda, cap a la literatura compromesa també del segle XX (Malraux, Sartre, Guilloux). Camus se situa a la cruïlla d’aquests dos camps; i  Jeanyves Guérin li ha dedicat dos llibres, Camus. Portrait de l’artiste en citoyen (François Bourin, 1993) i Albert Camus. Littérature et politique (Honoré Champion, 2013). Ha estat el coordinador del Dictionnaire des pièces françaises du vingtième siècle (Honoré Champion, 2005), del Dictionnaire Albert Camus (Robert Laffont, 2009) i del Dictionnaire Eugène Ionesco (Honoré Champion, 2012). Així mateix, ha publicat Art nouveau ou homme nouveau (Honoré Champion, 2002), Le Théâtre en France de 1914 à 1950 (Honoré Champion, 2007) i  Les Listes noires de 1944 (Presses de la Sorbonne nouvelle, 2016).

Ha estat crític dramàtic a la Nouvelle Revue française.