https://www.trobadescamus.com/wp-content/uploads/2015/12/FrancoiseKeltsDrapeau-320x320.jpg

Françoise Kleltz-Drapeau


Françoise Kleltz-Drapeau (París, 1956). Doctora en Filosofia Grega (Universitat de la Sorbona, París IV), va treballar sota la direcció de Pierre Aubenque i ha fet estades de recerca a Grècia per estudiar la noció de «la mesura justa» en Aristòtil.

Actualment ensenya a la Sorbonne Nouvelle les pràctiques universitàries de lectura i, en el marc de l’Espai Ètic, vinculat a la Universitat París Sud, estudia els nexes entre la medicina i la filosofia. Les seves publicacions recents toquen la dimensió filosòfica de Camus en relació amb el pensament grec com a fil conductor del pensament meridional: Une dette à l’égard de la culture grecque : la juste mesure d’Aristote (L’Harmattan, 2012); «Éthique aristotélicienne et éthique camusienne. Penser la mesure» dins Camus et l’éthique, sota la direcció d’Eve Morisi (Classiques Garnier, 2014) i «Pensée de midi et juste mesure aristotélicienne : une dette grecque» dins Albert Camus et la pensée de midi. Rencontres méditerranéennes Albert Camus (A.Barthélémy, 2016).