https://www.trobadescamus.com/wp-content/uploads/2016/12/MTBlondeau-320x320.jpg

Marie-Thérèse Blondeau


Marie-Thèrèse Blondeau (París, 1948). Professora adjunta de Literatura Moderna (París IV, La Sorbona), vicepresidenta de la Societat d’Estudis Camusians de 2009 a 2017 i membre del comitè de redacció de la revista Présence d’Albert Camus.

Va col·laborar en la nova edició de les obres d’Albert Camus a La Pléiade, tom II (La Peste – La Pesta) i en la redacció de manuals escolars de segon cicle (Hachette). S’interessa per la literatura decadent de finals del segle XIX.

A més de publicar articles sobre Camus a diferents revistes, participa en col·loquis tant a França com a l’estranger. Temes destacats: «Albert Camus, Cervantes et l’Âge d’Or» (Buenos Aires, agost de 2016); «Sisyphe et Prométhée sous le soleil de la peste» (conferència a l’Alliance Française, Buenos Aires, octubre de 2017); «De l’insignifiance : les êtres mécaniques dans La Peste», (Universitat de Dokkyo, Japó, juny de 2018); debat sobre Albert Camus al Festival del Llibre de Sopot (Polònia, agost de 2018), «La “duplicité profonde” de Clamence; la confession perverse comme stratégie érotique» (simposi celebrat a Louvain-la-Neuve, Bèlgica, sobre la manipulació segons Camus, novembre de 2018).