Vídeos de las I Trobades Mediterrànies Albert Camus 2017

Presentacions. Obertura de les Trobades

A propòsit d’Ítaca

El retorn als orígens: mare i àvia


El periple «odisseu» de Camus

Exili, nóstos i pàtria

Camus, actor i testimoni del seu temps


Quina Ítaca, per als habitants del Mediterrani d’avui?

Mesura i desmesura: el pensament meridional

Quines «balises camusianes» hi ha per a poder orientar-nos i obrir el camí d’un esdevenidor pacificat?


Sentit actual dels mites antics als quals es refereix Camus

Sol creador

Pensar en el Mediterrani. Quines llums, sobre el món?


Conclusions. Clausura de les Trobades

Vídeo resumen I Trobades Mediterrànies Albert Camus 2017

Presentació I Trobades Mediterrànies Albert Camus 2017