https://www.trobadescamus.com/wp-content/uploads/2017/03/MichelBarre-320x320.jpg

Michel Barré


Va conèixer Algèria a l’edat de 20 anys, en un moment crucial de la seva història; de llavors ençà manté continuadament una mateixa afecció tant al país com a l’obra de Camus.

Va ensenyar literatura clàssica, primer a França i després a Beirut, Tunis, Casablanca, Madrid.

Sota la direcció de Paul Viallaneix, va dur a terme recerca documental sobre Albert Camus i l’antiguitat clàssica; posteriorment, establert a Madrid durant divuit anys, alhora que hi treballava de professor va dedicar-se a la direcció de nombroses obres teatrals, a la creació d’un festival de teatre en l’àmbit de l’ensenyament mitjà i obert a la participació de companyies tant de la península Ibèrica com d’altres indrets (França, Grècia, Marroc, Portugal). Entre altres realitzacions, va posar en escena L’Etat de Siège (‘L’estat de setge’) a l’Institut Francès de Madrid, i després (1997 i 1998) a la Cartoucherie de Vincennes.